Menu Zamknij

WSPÓLNOTA APOSTOLSTWA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

WSPÓLNOTA APOSTOLSTWA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO „MISERICORDIA”

– opiekunem Wspólnoty jest Ksiądz Proboszcz a zarazem Kustosz Sanktuarium.
Powstanie Wspólnoty Apostolstwa Bożego „Misericordia” związane jest z dniem 14.10.2002 kiedy to podczas Mszy świętej pierwsi członkowie złożyli ślubowanie. W tymże dniu w kościele Serca Pana Jezusa w bocznym ołtarzu umieszczono pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego. Powstała ona jako wspólnota na przebłaganie , za profanację Najświętszego Sakramentu, która miała miejsce w tym właśnie kościele.
W listopadzie 2002 roku, Prowadzący Wspólnotę Ksiądz Proboszcz Jerzy Zawadzki wydał pierwsze legitymacje przynależności do Wspólnoty Apostolstwa Miłosierdzia Bożego „Misericordia”.
24 listopada 2002 roku w parafialnym biuletynie informacyjnym „Głos Serca” pojawiło się pierwsze ogłoszenie na temat działalności Wspólnoty Apostolstwa Miłosierdzia Bożego „Misericordia” – w dni powszednie o godz. 15.00 Wspólnota prowadzi modlitwę Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
1 grudnia 2002 r o godz. 12.00 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach ks. proboszcz Jerzy Zawadzki celebrował pierwszą Mszę Świętą z udziałem Wspólnoty Apostolstwa Miłosierdzia Bożego „Misericordia”.
Poświęcił zamontowany w prezbiterium „Dzwon Miłosierdzia”. Dźwięk tego dzwonu , codziennie w dni powszednie o godz. 15.00 przed rozpoczęciem modlitwy Koronką do Miłosierdzia Bożego , roznosi się wśród modlących się w świątyni.
1 grudnia 2002r. odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie Wspólnoty Apostolstwa Miłosierdzia Bożego „Misericordia”, na którym przyjęto, iż w każdą pierwszą niedzielę miesiąca we Mszy Świętej o godz. 12.00 będzie czynnie uczestniczyć cała Wspólnota, a po Mszy Świętej z ogółem wiernych modlić się Koronką do Miłosierdzia Bożego. Wyznaczono comiesięczne spotkania z Księdzem Proboszczem Jerzym Zawadzkim opiekującym się Wspólnotą – w sali na plebanii. Wspólnota wystąpiła z prośbą otrzymania relikwii św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Zredagowany list do Postulacji Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach dostarczyła osobiście delegacja dn. 6 grudnia 2002r.
6 kwietnia miało miejsce w parafii poświęcenie obrazu Jezusa Miłosiernego. Obraz ten umieszczono w prawej bocznej kaplicy, gdzie w dni powszednie Apostołowie Miłosierdzia Bożego prowadzą modlitwę Koronką do Miłosierdzia Bożego. 06.04.2003r. W dniu poświęcenia obrazu Jezusa Miłosiernego poprzez dziewięciodniową Nowennę do Miłosierdzia Bożego Wspólnota podjęła przygotowania do przyjęcia przez parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach relikwii św. Siostry Faustyny Kowalskiej. : W Święto Miłosierdzia Bożego 27 kwietnia 2003 roku o godz. 12.00 podczas uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem ks. dziekana Krzysztofa Kaczyńskiego Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach uroczyście przyjęła relikwie św. Siostry Marii Faustyny Kowalskiej. Relikwie przywieziono ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Łagiewnik w Krakowie, a przekazała je Siostra Beata Piekut, która znała osobiście św. Siostrę Faustynę.
12 sierpnia delegaci ze Wspólnoty przywieźli zamówiony wcześniej w Krakowie obraz Pana Jezusa Miłosiernego, o wymiarach 3,5m x 1,8m , obraz Jezusa Miłosiernego do zamontowania na wieży kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach.
W niedzielę 17 sierpnia podczas uroczystej Mszy Świętej poświęcono obraz do zamontowania na wieżę i do bocznego ołtarza 18 sierpnia 2003roku. 15 lutego do parafii przyjeżdżają relikwie kolejnego Apostoła Bożego Miłosierdzia BŁ. Ks. Michała Sopoćki.
Do dziś Wspólnota aktywnie udziela się w parafii, zachowując zwyczaje które przyjęła na początku istnienia: W każdą pierwszą niedzielę miesiąca ,uczestniczy we Mszy świętej po Mszy świętej wraz ze wspólnotą parafii, odmawia Koronkę do Miłosierdzi Bożego i udaje się na spotkanie. Obecnie Wspólnota posiada własne stroje, Wspólnota jest otwarta na nowych członków, dlatego wszystkich chętnych którzy chcieliby dołączyć do Wspólnoty, zapraszamy!
Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii oraz u Opiekuna Wspólnoty,
Ks. Proboszcza Jaremy Sykulskiego