Menu Zamknij

POMOCNICY JEZUSA MIŁOSIERNEGO

POMOCNICY JEZUSA MIŁOSIERNEGO

/ Wspólnota tworzona w czasie epidemii online od kwietnia 2020 roku/ O WSPÓLNOCIE
Jezus powiedział do s. Faustyny „Dopomóż mi zbawiać dusze” /1797/ potrzebuję ofiary wypełnionej miłością…” /Dzienniczek 1316/ Jeśli chcesz nieść światu miłość, pomóc ludziom, pomóc Jezusowi zbawić świat,

TA „WYJĄTKOWA GRUPA” jest WŁAŚNIE DLA CIEBIE, to GRUPA POMOCNIKÓW JEZUSA MIŁOSIERNEGO

„O trzeciej godzinie błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce. .. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla całego świata..
W tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która mnie prosi przez mękę moją… /Dzienniczek 1320/

Członkiem POMOCNIKÓW JEZUSA MIŁOSIERNEGO
ma prawo zostać każdy chrześcijanin – katolik, bez względu na wiek, płeć, stan cywilny, czy stan zdrowia. Każdy pragnący szerzyć kult Jezusa Miłosiernego, pracować nad osobistym uświęcaniem, służyć w miarę swoich możliwości bliźnim.. Jezus potrzebuje każdego chętnego współpracownika Do tej grupy należeć może każdy; i świecki i kapłan i siostra zakonna. Zdrowy i cierpiący, poraniony i szukający… młody i stary, zaangażowany w inne grupy i obojętny….. .KAŻDY !!!

To wspólnota, która pragnie aby świat był wypełniony Bożą Miłością – MIŁOŚCIĄ MIŁOSIERNĄ.

ZADANIA są bardzo proste i możliwe do spełnienia przez każdego. – świadomie przeżyć– tam gdzie jesteś, GODZINĘ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO –(15.00-16.00)

„…Ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu moim… wzywaj jego wszechmocy dla świata całego… w tej godzinie uprosisz wszystko dla siebie i dla innych… w tej godzinie miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość…/1572/

W pracy – gorliwiej pracuj
W szkole i na uczelni – gorliwiej wykładaj lub uczestnicz w zajęciach
W chorobie – ofiaruj swoje cierpienie
W domu – ofiaruj swoją codzienność
Na spacerze- pomyśl jak wielu łask udziela Jezus w tej godzinie

„…o ile ci na to obowiązki pozwolą .. . wstąp do kaplicy i uczcij moje serce które jest pełne miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie; a jeśli nie możesz wstąpić do kościoła, to pogrąż się w modlitwie tam gdzie jesteś…” / Dzienniczek 1572/
2/ ofiaruj tę godzinę jako swój dar dla Jezusa Miłosiernego, aby On dzięki Twojej ofierze obdarzył łaskami miłosierdzia tych , którzy najbardziej tego potrzebują
3/w tej godzinie proś aby wzrastała liczba tych , którzy wielbić będą Jezusa w Godzinie Miłosierdzia
4/ zachęć i powiedz znajomym o możliwości nalżenia do grupy POMOCNIKÓW JEZUSA MIŁOSIERNEGO.
5/ Mów jak bardzo Jezus Miłosierny pragnie aby w tej godzinie Miłosierdzia jednoczyć się z Nim o czym mówił do s. Faustyny
„ Powiedz duszom, aby nie stawiały tamy miłosierdziu memu, które tak bardzo pragnie w nich działać. Pracuje miłosierdzie moje we wszystkich sercach, które mu otwierają swoje drzwi /Dzienniczek 1577/

PRZYWILEJE JESTEŚ POMOCNIKIM JEZUSA MIŁOSIERNEGO !!!!!
/ Dusze wybrane są w moim ręku światłem, które rzucam w ciemność świata i oświecam go. Jak gwiazdy oświecają noc, tak dusze wybrane oświecają ziemię../Dzienniczek 1601/
1/ w każdy drugi piątek miesiąca jest odprawiana Msza św. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Suwałkach w tych intencjach, które każdy może, przynieść ze sobą na Eucharystię lub napisać w kościele, przesłać na adres email. sanktuarium.pomocnicy@gmail.com
2/ objęcie Pomocników codzienną modlitwą przez Wspólnotę Apostolstwa Miłosierdzia Bożego działającą przy Sanktuarium. Jeśli chcesz, aby dzięki Tobie cierpiący zyskali nawrócenie, grzesznicy miłosierdzie a proszący łaski, zgłoś swą gotowość do Ks. Kustosza Sanktuarium / ks. Jaremy Sykulskiego/
W Dzienniczku siostry Faustyny czytamy
„Dał mi Pan poznać w trzech jakby odcieniach swą wolę, lecz to jedno jest. Pierwsze jest, gdzie dusze odosobnione od świata palić się będą w ofierze przed tronem Bożym i upraszać miłosierdzie dla świata całego… I wypraszać błogosławieństwo dla kapłanów i modlitwą swoją przygotowywać będą świat na ostateczne przyjście Jezusa. Drugie: jest modlitwa połączona z czynem miłosierdzia. Szczególnie bronić będą duszy dziecka przed złym. Modlitwa i czyn miłosierdzia zawiera w sobie wszystko, co te dusze czynić mają, a do grona ich mogą być przyjęte nawet najbiedniejsze, i w egoistycznym świecie będą się starały rozbudzić miłość, miłosierdzie Jezusa. Trzecie: jest modlitwa i uczynność miłosierdzia nie obowiązująca żadnym ślubem, lecz za ich wykonanie będą mieli udział we wszystkich zasługach i przywilejach całości. Do tego odcienia mogą należeć wszyscy ludzie na świecie żyjący (Dz.s.F. 1155-1157
W listach s. Faustyny do Ks. Sopoćko czytamy: „Widzę jasno, że nie tylko będzie zgromadzenie żeńskie i męskie, ale widzę, że będzie wielkie stowarzyszenie osób świeckich, do którego mogą wszyscy należeć i czynem przypominać miłosierdzie Boże, czyniąc miłosierdzie jedni drugim” (Listy świętej Faustyny, 15).
Bo pierwszym obowiązkiem jest tu wierność Bogu w codziennym życiu Jego Wolą, świadectwo życia w tym stanie, w jakim go Bóg umieścił. W ten sposób, mimo że nie związani ślubami „będą mieli udział we wszystkich zasługach i przywilejach całości” (Dz.s.F. 1157). Co do uczynków miłosierdzia („co do duszy” i „co do ciała”), jakie każdy ma pełnić, Święta doprecyzowuje: „potrójne jest wykonanie miłosierdzia: słowo miłosierne – przez przebaczenie i pocieszenie; drugie – gdzie nie możesz słowem, to modlić się; trzecie – uczynki miłosierdzia” (Dz.s.F. 1158).

I Uwagi ogólne
Wspólnotę tworzą wszyscy, którzy chcą współpracować z Jezusem Miłosiernym w dziele ewangelizacji świata.
Miejsce działania każdego z członków POMOCNIKÓW JEZUSA MIŁOSIERNEGO związane jest z jego życiem, pracą, sytuacją rodzinną; Wspólnotę budują tam gdzie są, wspólnotę budują bowiem nie formacją czy spotkaniami, lecz wspólnym celem i obowiązkami, które przyjmują na siebie wchodząc do Wspólnoty.

 1. Wspólnota CZCICIELI Miłosierdzia Bożego działająca przy Sanktuarium nosi nazwę WSPÓLNOTA POMOCNIKÓW JEZUSA MIŁOSERNEGO.
 2. Miejscem przynależności Wspólnoty POMOCNIKÓW JEZUSA MIŁOSERNEGO jest : Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przy parafii NSPJ w Suwałkach
  ul. Kościuszki 58 tel. 87/566 39 37 lub 606 470 180
  Do Wspólnoty mogą należeć członkowie z innych parafii,
 3. Terenem działania POMOCNIKÓW JEZUSA MIŁOSERNEGO zasadniczo jest diecezja Ełcka. / bo tu będą Eucharystyczne spotkania/Ale jeśli znajdą się chętni z innych diecezji również będą mile widziani. Mogą również należeć wszyscy , którzy pragną pomóc w rozgłaszaniu orędzia o Wielkiej Miłosiernej Miłości.
 4. Opiekę duchową nad Wspólnotą sprawuje Ksiądz Proboszcz – Kustosz Sanktuarium.
 5. Wspólnota nie posiada zarządu, nie uczestniczy w spotkaniach formacyjnych.
  Duchowy Opiekun może wybrać jakąś osobę, lub zrobi to sam, aby raz lub dwa razy w roku napisała list formacyjny do członków wspólnoty – o tematyce szerzącej kult Miłosierdzia Bożego

II Cele i obowiązki Wspólnoty POMOCNIKÓW JEZUSA MIŁOSERNEGO
i sposoby ich realizacji
Celem wspólnoty czcicieli Miłosierdzia Bożego jest wysławianie, głoszenie i wypraszanie Miłosierdzia Bożego dla siebie, swoich bliskich oraz całego świata i ofiarowanie godziny Miłosierdzia Jezusowi Miłosiernemu , Trwanie z Nim w tym miejscu gdzie w danej chwili dany członek Wspólnoty się znajduje *Jeśli to możliwe, to również szerzenie kultu, czci i nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego;

 • odmawianie „Koronki do Miłosierdzia Bożego”;
 • propagowanie wizerunku Jezusa Miłosiernego z podpisem „Jezu, ufam Tobie”;
 • pełnienie dzieł miłosierdzia, którego przejawem jest pomoc biednym i potrzebującym;
  *modlitewne wspieranie Wspólnoty Miłosierdzi Bożego działającej przy Sanktuarium.
 1. Wspólnota POMOCNIKÓW JEZUSA MIŁOSERNEGO ma również na celu:
 • Poznawanie i zgłębianie tajemnicy Miłosierdzia Bożego, objawionej w Piśmie świętym, przypomnianej na kartach „Dzienniczka” Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej. przybliżonej przez Jana Pawła II w Encyklice „Dives in misericordia”
 • Kształtowanie postawy ufności wobec Boga, poprzez korzystanie z sakramentów świętych, a zwłaszcza częste przyjmowanie Komunii Świętej choćby duchowo.
 • Kształtowanie postawy miłosierdzia względem bliźnich, poprzez spełnianie w ciągu dnia dobrych uczynków miłosierdzia: czynem, słowem lub modlitwą.
 • szerzenie kultu i nabożeństw do Miłosierdzia Bożego przekazanych przez Pana Jezusa Świętej Siostrze Faustynie Kowalskiej:
  czczenie Chrystusa Miłosiernego
  uroczyste obchodzenie święta Miłosierdzia Bożego;
  w miarę możliwości odmawianie koronki do Bożego Miłosierdzia;
  praktykowanie Godziny Miłosierdzia;