Menu Zamknij

NEOKATECHUMENAT

NEOKATECHUMENAT

To, czym jest Droga Neokatechumenalna najlepiej opisuje Statut Drogi Neokatechumenalnej:
Statut Drogi Neokatechumenalnej
Art. 1
§ 1. Natura Drogi Neokatechumenalnej została zdefiniowana przez Jego Świątobliwość Jana Pawła II kiedy pisze: „Uznaję Drogę Neokatechumenalną jako itinerarium formacji katolickiej ważnej dla społeczeństwa i czasów dzisiejszych”.
§ 2. Droga Neokatechumenalna pozostaje w służbie Biskupowi jako jeden ze sposobów diecezjalnej realizacji wtajemniczenia chrześcijańskiego i stałego wychowania wiary.
§ 3. Droga Neokatechumenalna, posiadająca publiczną osobowość prawną, składa się z zespołu dóbr duchowych:
1. „Neokatechumenat”, czyli katechumenat pochrzcielny, według sposobu opisanego w Tytule II;
2. stałe wychowanie wiary, według sposobu opisanego w Tytule III;
3. katechumenat, według sposobu opisanego w Tytule IV;
4. służba katechezie, o czym mowa w Tytule V, wykonywana według sposobów i przez osoby tam wskazane.

Droga Neokatechumenalna
W pierwotnym Kościele, kiedy świat był pogański, ten, kto chciał zostać chrześcijaninem, musiał rozpocząć „katechumenat”, będący itinerarium formacji przygotowującej do Chrztu. Dziś proces sekularyzacji doprowadził wiele osób do porzucenia wiary i Kościoła: stąd konieczne jest itinerarium formacji do chrześcijaństwa.
Droga Neokatechumenalna nie jest ruchem, czy stowarzyszeniem, lecz narzędziem w łonie parafii, by na nowo przywieść do wiary ludzi, którzy ją porzucili. Zapoczątkowana w 1963 r w ubogich przedmieściach Madrytu, przez Kiko Argüello i Carmen Hernández, została poparta przez arcybiskupa Madrytu Casimiro Morcillo, który dostrzegł w tej pierwszej grupie praktyczną realizację odnowy liturgicznej, wprowadzanej wówczas przez Sobór.
Wziąwszy pod uwagę pozytywne doświadczenie w parafiach Madrytu i Rzymu, w 1974r. Kongregacja Kultu Bożego określiła to doświadczenie mianem „Drogi Neokatechumenalnej”.
Chodzi o drogę nawrócenia, poprzez którą odkryć można bogactwo Chrztu.
Owocem tego Itinerarium są setki rodzin wyjeżdzających na misje Ad Gentes oraz ponad 110 Seminariów Misyjnych Redemptoris Mater.
W naszej parafii to Itinerarium do wiary dojrzałej zrodziło się po pierwszych katechezach w roku 1992 po zaproszeniu katechistów wędrownych przez ówczesnego proboszcza ks. Jerzego Zawadzkiego.