Menu Zamknij

MINISTRANCI – SŁUŻBA LITURGICZNA OŁTARZA

MINISTRANCI – SŁUŻBA LITURGICZNA OŁTARZA

Opiekunem jest Ks. Marcin
Odróżnia ich strój, stopień wyszkolenia liturgicznego, powierzane zadania i zakres odpowiedzialności – zapraszamy Cię do nas
• KANDYDACI – stanowią najmłodsza grupę. Ich zadaniem jest poznawanie obowiązków i zasad życia ministranta. Podejmują pierwsze próby wykonywania funkcji liturgicznych. Zapoznają się również ze starszymi kolegami ministrantami. Przychodzą do prezbiterium i pełnia swoja służbę dostają niebieską szarfę. W rekrutacji nie ma ograniczeń wiekowych, wystarczy by kandydat był samobieżny – czyli potrafił chodzić no i oczywiście chciał zostać MINISTRANTEM.
• MINISTRANCI MŁODSI – to ci, którzy zostali przyjęci do grona ministrantów i stanowią ich najmłodsza grupę. Uczą się właściwego wykonywania zadań liturgicznych i systematyczności w dyżurach. Poznają dokładniej zwyczaje panujące w kościele i zakrystii. Nadal przypatrują się starszym kolegom. Integrują się z ministrancką rodziną. Ich strojem jest biała komża.
• MINISTRANCI STARSI – to kolejna grupa, którą stanowią ministranci dłużej służący przy ołtarzu. Po pierwszym pełnym roku służby najlepsi – czyli najpilniejsi MŁODSI MINISTRANCI (już po Pierwszej Komunii Świętej) biorą udział w szkoleniu doskonalącym wiedzę i sprawność liturgiczną. I tak otrzymują status -STARSZEGO MINISTRANTA. Podczas uroczystości otrzymują bardziej odpowiedzialne zadania i służą pomocą i wzorem KANDYDATOM i MŁODSZYM MINISTRANTOM.
• LEKTORZY – to kolejna w hierarchii grupa. STARSI MINISTRANCI, którzy wykazali się właściwym zaangażowaniem w wypełnianiu dyżurów, oraz aktywnością w życiu wspólnoty ministranckiej i rozpoczęli naukę w szkole gimnazjalnej mogą rozpocząć kurs lektorski. Poznają lepiej Pismo Święte, zapoznają się z bohaterami biblijnymi. Uczą się też zasad wymowy i właściwego akcentowania oraz dykcji. Pozytywnie ukończony kurs jest zwieńczony uroczystym udzieleniem posługi lektora przez ks. Biskupa. LEKTORZY najważniejsze funkcje liturgiczne, są obarczeni dużą odpowiedzialnością. Stanowią wzór dla wszystkich młodszych kolegów, a podczas służenia wyznaczają młodszym zadania przy ołtarzu. Ich strojem jest biała alba.
• MINISTRANCI I LEKTORZY SENIORZY – grupę tę stanowią panowie, którzy pomimo obowiązków rodzinnych i zawodowych przychodzą i nadal służą przy ołtarzu i pełnia funkcję lektora i ministranta. Bywa, że pełnią równocześnie funkcję kościelnego – przygotowują ołtarz, pomagają w zbieraniu ofiar. Ich strojem jest biała komża.
• NADZWYCZAJNI SZAFARZE EUCHARYSTII – to wyróżnieni panowie, którzy na zaproszenie i polecenie ks. Proboszcza uczestniczyli w kursie dla szafarzy i otrzymali od biskupa posługę rozdzielania Komunii Świętej. Pomagają w rozdzielaniu Eucharystii, mogą zanosić Komunię Świętą chorym.