Menu Zamknij

MATKI W MODLITWIE

1. MATKI W MODLITWIE


Duchowość ruchu charakteryzuje całkowite zawierzenie dzieci Bogu, prostota, modlitwa, przebaczenie i posłuszeństwo Bogu i kościołowi. MwM skupiają matki biologiczne i duchowe, jesteśmy otwarte na matki innych wyznań chrześcijańskich.
Podczas spotkania matki – korzystając z modlitewnika – zawsze modlą się: do Ducha Świętego o prowadzenie spotkania, o ochronę dzieci przed złem, o przebaczenie, jedność serc i ducha.
Na koniec powierzają swoje dzieci i wnuki Jezusowi, wkładając do koszyka umieszczonego u stóp Krzyża. Imiona dzieci zapisane są na białych krążkach papieru. Ten gest – powtarzany na każdym spotkaniu – symbolizuje nasze całkowite oddanie dzieci opiece Bożej. Na koniec spotkania modlimy się za ojców dzieci.
W grupach obowiązuje zasada poufności i nie udzielania rad. Zachęcamy szczególnie do duchowej adopcji kapłanów i sióstr zakonnych.
Historia Ruchu
Ruch Matki w Modlitwie (Mothers Prayers) powstał w Anglii w 1995 roku. Jego założycielką jest Veronica Williams, obecnie 75-letnia matka i babcia, która wobec wielkich zagrożeń współczesnego świata, poczuła wezwanie do szczególnej modlitwy wspólnotowej, w której matki powierzają swoje dzieci i wnuki Jezusowi.
Obecnie Matki w Modlitwie działają w ponad 100 krajach świata. Zasadą ruchu jest niekorzystanie z reklamy czy promocji. Jego upowszechnienie odbywa się drogą osobistych kontaktów i świadectwa matek. Duchowość ruchu charakteryzuje całkowite zawierzenie Bogu, prostota i radosne posłuszeństwo Bogu i Kościołowi.
W Polsce Matki w Modlitwie pojawiły się w 2002 roku. Dynamiczny rozwój ruchu datuje się od roku 2009 i Archidiecezji Białostockiej. Ksiądz arcybiskup Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki mianował ks. dr. Mirosława Korsaka asystentem kościelnym ruchu. Koordynatorką krajową MwM w Polsce od 2010 roku jest Lucyna Dec z Białegostoku. W listopadzie 2012 roku – po rekomendacji Księdza Arcybiskupa Józefa Kupnego (delegata Komisji Episkopatu Polski ds. ruchów i stowarzyszeń katolickich) – Matki w Modlitwie zostały przyjęte do Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich.
Zapraszamy również na modlitewne czuwanie.

GODZINA GETSEMANI w parafii NSPJezusa
Cel – Jezus zaprosił uczniów do czuwania i modlitwy w ostatniej godzinie życia. Uczniowie nie skorzystali z tej sposobności. Naszym celem jest, aby „nie zmarnować” tej godziny, by czuwać i być razem z Jezusem. 1. Nasza godzina skierowana jest do wszystkich, którzy pragną modlić się i adorować Najświętszy Sakrament.
Adorację mamy w każdy pierwszy piątek miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00;
2. Jezus powracając z modlitwy w Ogrodzie Oliwnym zastał uczniów śpiących i powiedział do nich z wyrzutem: „Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną?” (Mt 26, 40). Zachęcił również Apostołów, aby „czuwali i nie ulegli pokusie”.
Zapraszamy wszystkich którzy pragną być z Jezusem, aby Jezus w dzisiejszych czasach nie pozostawał sam…
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać :
Koordynator:
EWA MUCZYŃSKA – tel. 504 128 688 oraz
MARZENA GRABOWSKA – współkoordynator
W naszej parafii (NSPJ) spotykamy się w II i IV piątek miesiąca
po Mszy św. o godz. 15.30 – uczestnictwo we Mszy św. dobrowolne,- w sali na plebanii o godz. 16.30. Inne informacje – Naszą dewizą są słowa św. Augustyna – „Dajcie mi modlące się matki, a zbawię cały świat”.