Menu Zamknij

CHÓR PARAFIALNY

CHÓR PARAFIALNY

Początki chóru kościelnego parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa sięgają prawie samego początku, bo na 2 lecie istnienia parafii w czerwcu 1994 rok, kiedy to z inicjatywy pana Organisty Pana Dariusza PIEKUTA, oraz grupy entuzjastów śpiewu sakralnego powstał mieszany zespół śpiewaczy. Zwany chórem parafialnym. Wtedy liczba członków chóru wynosiła ok.20. W większości byli to emeryci.
Na początku utwory muzyczne wykonywane były na 4 głosy, potem od 1997 roku chór śpiewał na 3 głosy. Chór uświetniał Eucharystie w każdą niedzielę, występował też na różnych Uroczystościach z dużymi chęciami i miłością do muzyki sakralnej.
Zawsze z racji uroczystości Patronki chórów św. Cecylii, imienin ks. Proboszcza, świąt wielkanocnych zapraszany był na plebanię na integracyjne spotkanie.

Swoje święto obchodzimy w dniu św. Cecylii, czyli 22 listopada. Wtedy to Kościół wspomina św. Cecylię, dziewicę i męczennicę, patronkę organistów, chórów, zespołów muzyki kościelnej, a także budowniczych organów i instrumentów muzycznych.

KIM BYŁA ŚW. CECYLIA

Cecylia jest jedną z najsłynniejszych świętych męczennic Kościoła Rzymskiego. Niestety, na temat jej życia posiadamy bardzo mało wiarygodnych informacji historycznych. Nie można nawet dokładnie określić, kiedy żyła i kiedy poniosła męczeńską śmierć, ponieważ w pierwszych wiekach chrześcijaństwa nie przywiązywano dużej wagi do chronologii, ani do wiernych danych biograficznych. Dziś trudno nam odróżnić w opisie jej męczeństwa fakty historyczne od legendy. Podstawowym, traktującym o niej dokumentem, jest pochodzący z V wieku opis jej męczeńskiej śmierci.
Święta Cecylia żyła najprawdopodobniej na przełomie II i III wieku. Pochodziła z rodu rzymskich patrycjuszy. Jako gorliwa chrześcijanka złożyła ślub czystości. Mimo że zmuszono ją do małżeństwa z poganinem Walerianem, nie tylko nie złamała ślubu, lecz jeszcze pozyskała dla Chrystusa swego męża. Walerian bowiem zapragnął poznać wiarę chrześcijańską i przyjął chrzest z rąk papieża Urbana I. Ochrzczony został również brat Waleriana, Tyburcjusz. W niedługim czasie nastąpiły prześladowania chrześcijan, w wyniku których Cecylia i Walerian ponieśli śmierć męczeńską. Cecylię pochowano w katakumbach św. Kaliksta w Rzymie. Jej ciało odnaleziono w 821 roku, było nienaruszone, w pozycji leżącej, lekko pochylone ku ziemi. Papież Paschalis I (817-824) przeniósł jej sarkofag do zbudowanej w IV wieku na rzymskim Zatybrzu bazyliki. Postawiono ją w miejscu, w którym Cecylia mieszkała niegdyś ze swym mężem. Dzisiaj jej relikwie spoczywają właśnie w tej bazylice i choćby z tego względu jest to najsłynniejsza świątynia poświęcona tej świętej.
Legenda głosi, że św. Cecylia grała na organach, bardziej jednak prawdopodobne jest, że brała do rąk harfę, typowy instrument dla pań ze znakomitych rodzin rzymskich w III wieku naszej ery. Święta Cecylia uznawana jest za patronkę chórów i kościelnych zespołów wokalno-muzycznych, lecz w istocie jest ona patronką wszystkich tych, którzy muzyką i śpiewem wychwalają Boga, a jej święto, które datuje się od początku XV wieku, stało się okazją do organizowania licznych spotkań i koncertów.
W ikonografii św. Cecylia przedstawiana jest z palmą męczeńską w dłoni. Czasami gra na organach. Jej atrybutami są: anioł, instrumenty muzyczne – cytra, harfa, lutnia, organy, płonąca lampka, miecz, wieniec z białych i czerwonych róż – oznaczających jej niewinność i męczeństwo.
Obecnie chórem zajmuje się nowy Pan organista Wiktor Habrowski
Działalność chóru skupia się na aktywnym uczestnictwie we Mszach świętych i nabożeństwach odprawianych w kościele parafialnym w okresach świątecznych oraz z okazji innych ważnych uroczystości parafialnych. Nasze występy mają za zadanie ubogacenie sprawowanej liturgii. Repertuar przygotowujemy na spotkaniach roboczych (próbach), których terminy ustalamy wspólnie. Oprócz tego spotykamy się towarzysko w dniu święta naszej patronki, czy też na spotkaniach kolędowych w okresie noworocznym oraz przy różnych innych okazjach.
Rolę i znaczenie różnego rodzaju zespołów muzyki kościelnej w życiu kościoła i wspólnot parafialnych dostrzegł papież Paweł VI pisząc:
„Nic tak skutecznie nie broni wiary jak śpiew sakralny.” Dodatkową zachętą do śpiewu jest dla nas motto św. Augustyna:
„ Kto dobrze śpiewa – podwójnie się modli”.