Menu Zamknij

AKCJA KATOLICKA

PARAFIALNY ODDZIAŁ AKCJI KATOLICKIEJ


– opiekun Ks. prał. Jarema Sykulski.
Odział Akcji Katolickiej działa w parafii od 2014 roku i został zarejestrowany w ramach Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej diecezji Ełckiej. Asystentem Oddziału został mianowany przez Ks. Biskupa Jerzego Mazura – Biskupa Ełckiego:
Ks. Proboszcz parafii oraz Kustosz tegoż Sanktuarium – Ks. prał. Jarema Sykulski.
Liczne sprawy związane z aktualnymi potrzebami parafii i miasta spowodowały, że powstały POAK zgromadził wielu chętnych katolików do podjęcia wyzwań, które mają charakter nie tylko lokalny, ale wymagają skonkretyzowanego statusu prawnego; takie właśnie uprawnienia posiada Akcja Katolicka w Polsce.
W ramach Oddziału, który obecnie liczy 32 członków, podejmowane są, zgodnie ze Statutem Akcji Katolickiej, istotne zadania, przy czym głównym celem jest przede wszystkim formacja członków POAK. Kuratelę nad formacją ma Ks.
Asystent, Spotkania odbywają się, w każdą czwartą niedzielę miesiąca. Każde spotkanie rozpoczyna się modlitwą – Koronką do Bożego Miłosierdzia w Sanktuarium. Następnie odbywa się spotkanie formacyjne, w tym konferencja na ustalony temat, w ramach realizacji programu podanego przez Akcję Katolicką w Polsce na dany rok. Formacja dokonuje się w myśl przyjętej od początku ważnej zasady, że Akcja Katolicka jest szkołą wiary, świętości i apostolstwa.
Dzięki dbałości o formację członków POAK – podejmowane są konkretne działania nie tylko na rzecz parafii, ale także o wymiarze ponad parafialnym.
Bardzo duże znaczenie w działalności POAK jest współpraca z mediami i czasopismami : regionalne – Radio 5,TV-Białystok,TV TRWAM oraz miesięcznik diecezjalny „Martyria”
Do najważniejszych form działalności POAK przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Suwałkach należy zaliczyć między innymi:
• Kuratela nad uczniami Szkół działających przy parafii:
Parafialnej Podstawowej Szkoły Polsko-Romskiej z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach oraz Wielozawodowej Szkoły Branżowej I Stopnia w Suwałkach. Członkowie POAK wspomagają uczniów tych szkół nie tylko sponsorując finansowo ważne zadania związane z pomocą bezpośrednią( nagrody wycieczki, zorganizowanie „Wolontariatu” dla uczniów ), ale też prowadzą konkretne działania o charakterze wychowawczym, w tym dbałość o ich chrześcijańskie wychowanie ( np. przygotowanie dzieci romskich do przyjęcia Chrztu Świętego, do I Komunii Św., Sakramentu Bierzmowania, organizowanie „szkolnych” Mszy Św., „Szkoła dla Rodziców”- porady psychologa-„Kącik Miłosierdzia” dla dzieci trudnych itp.)
• Organizowanie spotkań o charakterze parafialnym i ponad parafialnym :
– przygotowanie I Konferencji dla Rodziców i Wychowawców suwalskich szkół i przedszkoli i instytucji oświatowych ,
– Forum wszystkich wspólnot parafialnych w Suwałkach, – utworzenie forum wszystkich oddziałów POAK w Suwałkach,
– coroczne współorganizowanie Orszaku Trzech Króli,
– organizowanie spotkań modlitewnych dla miasta
• Redagowanie cotygodniowego parafialnego Biuletynu „Serce Sercu”.
• Podejmowanie inicjatyw w sprawach formacji nauczycieli -kwartalne Czuwania dla Nauczycieli Miasta Suwałk.
• Udział w organizowaniu i obchodach Jubileuszu 300-lecia Miasta Suwałk.
• Organizowanie dorocznych Spotkań Opłatkowych dla wszystkich suwalskich Oddziałów AK i wspólnot parafialnych.
• Inne formy współtworzenia i współpracy członków POAK, w myśl założeń statutowych Akcji Katolickiej. Członkowie POAK współpracują z wieloma instytucjami w mieście i w regionie oraz uczestniczą aktywnie w przygotowywaniu aktualnych spraw związanych z życiem społecznym, kulturalnym i religijnym, opierając się przede wszystkim na społecznej nauce Kościoła, jak też nauczaniu św. Jana Pawła II, w sposób szczególny korzystając z Jego nauczania.
Świętem Patronalnym Akcji Katolickiej jest Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, a Patronami są : św. Wojciech i św. Jan Paweł II.
ZAPRASZAMY do zgłaszania się na nowych członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej (POAK) przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Suwałkach, najlepiej przez bezpośredni kontakt lub telefonicznie:
Ks. Proboszcz – tel. 602 631 234
Prezesa POAK – tel. 604 296 555
kancelaria parafialna – tel.( 87) 566 39 37